حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

ریشه دوزی

ریشه فرش

ریشه فرش
ریشه دوزی انواع فرش فرشهایی که به دلیل استفاده زیاد، ریشه هایشان از بین می رود، نیاز به ریشه دوزی دارند. همچنین به دلیل پوسیدگی چله، بویژه چله های پنبه ای فرش نیاز به مرمت دارد. در صورتی که تمام ...
naeeme afzali
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
X